วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ให้กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา

 วันนี้(2 มิ.ย.63) ที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ให้กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา ในกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ภายใต้โครงการแกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยมี นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และบุคลลากร ให้การต้อนรับ

            สำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ถุงมือยาง จำนวน 1000 ชิ้น เจลล์แอลกอฮอล์ จำนวน 4 แกลลอน สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2 แกลลอน และ Face shield  จำนวน 50 ชุด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในการสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกิจกรรมในวันนี้ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา ร่วมกันบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวดสเปรย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และสถานที่ส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

            จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมกลุ่มแป้งกล้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าตลาดกล้วย และกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิม ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

2 มิ.ย.63