วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสะเดา พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

วันนี้ (16 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายพงศ์พันธ์ ศรีนิ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอสะเดา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสะเดา ประกอบด้วย Mask P100 พร้อมไส้กรอง จำนวน 5 ชุด, เครื่องกรองเชื้อ COVID มี Hepafilter จำนวน 3 เครื่อง, Monitor เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย COVID Cuff 5 จำนวน 1 เครื่อง, ชุดกล้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย COVID ในภาวะวิกฤต จำนวน 1 ชุด และ Body Temp Scan วัดอุณหภูมิผู้ป่วยขนาดกลาง พร้อมขาตั้ง+ UPS จำนวน 1 ชุด โดยมีนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินาถ อำเภอนาทวี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา เป็นผู้แทนในการรับมอบ

              จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อรับทราบถึงความเป็นอยู่และให้การช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมตนเองได้ จำนวน 2 ราย โดยผู้ป่วยรายแรก เด็กชายอภิลักษณ์ คงจันทร์ เป็นผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิด และผู้ป่วยรายที่ 2 เด็กชายธีรพงษ์ วัฒนะธีรสวัสดิ์ เป็นผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแต่กำเนิด โอกาสนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

              ต่อจากนั้น ในเวลา 13.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ประกอบด้วย Mask P100 พร้อมไส้กรอง จำนวน 5 ชุด, เครื่องกรองเชื้อ COVID มี Hepafilter จำนวน 2 เครื่อง, Monitor เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย COVID Cuff 5 จำนวน 1 เครื่อง, ชุดกล้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย COVID ในภาวะวิกฤต จำนวน 1 ชุด, Body Temp Scan วัดอุณหภูมิผู้ป่วยขนาดกลาง พร้อมขาตั้ง+ UPS จำนวน 1 ชุด และ Bed 3 ไกด์ราวปีกนก พร้อมเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 ชุด โดยมีนายแพทย์ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 มิ.ย. 63