วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา ส่งกลุ่มดาวะห์ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ – นาหม่อมจำนวน 9 ราย กลับคืนสู่ครอบครัว หลังหายดี ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (22 เม.ย  63)  ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมส่งกลุ่มดาวะห์ที่กลับมาจากร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดเซีย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 9 ราย หลังรักษาหายเป็นปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมอบใบรับรองแพทย์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้หายป่วยทุกคน

โดยกลุ่มดาวะห์ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ – นาหม่อม ในครั้งนี้ได้เขียนความรู้สึกขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีเหมือนพี่น้อง ยอมเสียสละเวลาของครอบครัวและต้องห่างจากครอบครัวเป็นเวลายาวนาน และต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

สำหรับกลุ่มดาวะห์ทั้ง 9 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา 3 ราย อำเภอรัตภูมิ 3 ราย  อำเภอหาดใหญ่ 2 ราย และ จังหวัดสตูล 1 ราย ทั้งนี้กลุ่มดาวะห์ที่กลับบ้านในครั้งนี้ จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตนเองต่อเนื่องอีก 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันโรค  โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม หรืออยู่ห่างจากคนในครอบครัวประมาณ 1 – 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ควรรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ควรนอนแยกห้องจากบุคคลอื่นในที่พักอาศัย ไม่ออกไปนอกบ้าน หรือในที่ชุมชน ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-จิรพัฒน์/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 เม.ย. 63