วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา หมุนวงล้อ สลากกาชาดเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดประจำ ปี 2564 ผ่านการถ่ายทอดสด ณ หอประชุมจังวัดสงขลา โดยหมายเลขสลากกาชาดรางวัลที่ 1 ได้แก่ 2 7 8 1 6

 บ่ายวันที่ 2 พ.ค. 2564นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , NBT SONGKHLA , FB.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สงขลา และเพจ สวท.สงขลา  กรมประชาสัมพันธ์  ณ หอประชุมจังวัดสงขลา       โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสักขีพยานและชี้ขาดในการหมุนวงล้อ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในกิจกรรมการหมุนวงล้อสลากกาชาด เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมได้จำกัดผู้เข้าร่วมตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในกิจกรรมด้วย

          เนื่องจากในปีนี้จังหวัดสงขลาได้ประสบภัยวิกฤติโควิด-19 ทำให้งานประจำปีและงานกาชาดประจำปี 2564 ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามกำหนดวันออกสลากกาชาดยังคงเป็นกำหนดการเดิม โดยกำหนดให้ออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564 ในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ซึ่งทำการออกสลากกาชาดผ่านการถ่ายทอดสดทาง เพจ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , NBT SONGKHLA , FB.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สงขลา และเพจ สวท.สงขลา  กรมประชาสัมพันธ์ 

          โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้จัดทำสลากกาชาด ประจำปี 2564 จำนวน 60,000 ฉบับ เลขที่ 10001 ถึง 69999 ราคาฉบับละ 100 บาท เพื่อเป็นการหารายได้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการด้านโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การบริจาคเครื่องใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ซึ่งได้กำหนดรางวัลสลาก รางวัลที่ 1-5 รวมทั้งสิ้น 78  รางวัล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เป็นผู้หมุนวงล้อสลากกาชาด เพื่อมอบโชคให้แก่ผู้โชคดี สำหรับผลรางวัลสลากกาชาดปีนี้ ประกอบด้วย

          รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross 1.8 Sport 1 รางวัล หมายเลขที่ออก 2 7 8 1 6

          รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 STD  2  รางวัล หมายเลขที่ออก 6 7 2 1 9 และ 5 2 9 9 9

          รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 cc  5  รางวัล หมายเลขที่ออก  1 3 3 1 1 , 4 3 9 7 1 , 3 6 9 3 9 , 5 5 6 0 1 และ 4 9 9 4 0

          รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง  10  รางวัล หมายเลขที่ออก  2 7 7 6 9 , 5 6 7 7 9, 3 5 7 3 8 , 4 0 8 6 2 ,4 7 2 4 8 ,4 3 2 8 1 ,4 5 4 0 0 ,4 3 9 3 6 ,6 4 0 6 6  และ 2 7 3 0 3

          รางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว (หมุน 1 ครั้ง) พัดลมสไลด์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว  ๖๐ รางวัล  หมายเลขที่ออก  8 3 2

                   สำหรับการรับและจ่ายรางวัล ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องนำสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ถูกรางวัลฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ นำมาแสดงต่อเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัล และประสงค์ที่จะมอบรางวัลดังกล่าวนี้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หรือ ทางwww.songkhla.go.th หรือ www.songkhladopa.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-323760.

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

วิทยา – จิรพัฒน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา