วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา เดินหน้าให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันนี้ (19 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมสารภี 1 เทศบาลนครสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

โดยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลาดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ ด้านการป้องกันตนเองและสามารถแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้อื่นได้ พร้อมขอให้ผู้เข้าร่วม ตั้งใจที่จะรับความรู้และนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในหน่วยงานต่อไป เพื่อทุกคนได้มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันตนเอง ลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-วรางคณา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 มี.ค. 63