วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

จังหวัดสงขลา เตรียมรับคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียที่จะเดินทางเข้าไทย วันที่ 18 เมษายน 2563 นี้ พร้อมตรวจเข้มทุกมาตรการการคัดครองอย่างเข้มงวด

จังหวัดสงขลา เตรียมรับคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย พร้อมตรวจเข้มทุกมาตรการการคัดครอง ที่จะเดินทางกลับเข้ามาประเทสไทยใน วันที่ 18 เมษายน 2563 นี้ โดยรัฐบาลไทยจะเปิดให้กลุ่มคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศที่มีด่านพรมแดนติดกับประเทศไทยกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้ง สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มคนไทยจากสหพันธรัฐมาเลเซียจะเดินทางกลับผ่านทางด่านพรมแดนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส, ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา, ด่านละ 100 คน และด่านเบตง จังหวัดยะลา ด่านตำมะลัง ด่านวังประจัน จังหวัดสตูล ด่านละ 50 คน

             ในส่วนด่านพรมแดนสะเดา   ทางจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมรองรับคนไทยกลุ่มนี้  โดยจะเปิดให้เดินทางเข้ามาตั้งแต่เวลา  08.00 – 12.00 น.  ซึ่งที่บริเวณด่านศุลกากรได้มีการจัดเตรียมสถานที่แยกจากจุดเข้า  ออกทั่วไป  เพื่อทำการซักประวัติย้อนหลัง 7 วัน การตรวจหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และใบรับรองแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข สหพันธรัฐมาเลเซีย การตรวจคัดกรองตามหลักสาธารณสุข แล้วเข้าสู่ระบบพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะมีตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนอีกครั้ง    

นายอำพล   พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดสงขลาว่า  ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าและซักซ้อมระบบทำงานหลังจากผ่านการคัดกรองคนที่มีอาการปกติจะส่งไปกักตัวในสถานกักกันอำเภอต่างๆตามภูมิลำเนา  เช่นเดียวกลุ่มผู้ที่ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งจะส่งไปกักตัวตามสถานกักกันตัวแต่ละจังหวัด  ส่วนคนที่อยู่ต่างภูมิภาคและต้องเดินทางไกลจะเข้ารับการกักตัวที่ โรงแรมเอ็มโซโห (M SOHO) อำเภอสะเดา ก่อน 14 วันเพื่อสังเกตอาการ  

นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงศ์สุกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินาถ อำเภอนาทวี รักษาราชการ ผอ.รพ.สะเดา  กล่าวว่า ทางด้านการแพทย์ได้เตรียมมาตรการการคัดกรองทุกขั้นตอนอย่างละเอียด   หากพบผู้ที่มีอาการ   หรือสงสัยก็จะนำตัวมาตรวจที่รพ.สะเดาทันที  ซึ่งได้มีการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการณ์  และทีมแพทย์พยาบาลไว้พร้อมแล้ว  ส่วนผู้ถูกกักตัว  ที่โรงแรม  เอ็มซโห   ได้มีการจัดทีมแพทย์  จิตแพทย์  พยาบาล  ดูแลเช่นกัน  และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้อบรมพนักงานโรงแรมที่มีจิตอาสาในการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ไว้ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ ในวันนี้ (วันที่ 16 เมษายน 63 )  ได้มีการซักซ้อมเสมือนจริงทุกหน่วยงานทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

            นางสาวนันทภัค ภานุวัฒนกุล  ผู้บริหารในเครือ VHM บอกว่าทางโรงแรมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ประสงค์จะกักกันตัว และมั่นใจในระบบสาธารณสุข ทุกครั้งที่ผู้ถูกกักกันตัวออกจากที่พักจะมีระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจนมั่นใจในความปลอดภัย รวมทั้งพนักงานที่จิตอาสามาช่วยงานต้องได้รับการฝึกฝนในการป้องกันตนเองเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์    

ทุกมาตรการผู้ถูกกักตัวจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีวินัย   ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 เม.ย. 63