วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา เตรียมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เป็นพื้นที่กักตัวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย

วานนี้ (5 เม.ย. 63) นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารพักรับรอง ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่พักในระหว่างกักตัวของกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย  จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา 25 คน เป็นชาวจังหวัดเชียงราย  สมุทรปราการ    กระบี่  และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน   โดยทั้งหมดจะเดินทางมากับเที่ยวบินพิเศษที่บินตรงจากประเทศอินโดนีเซียถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันที่ 6 เมษายน 2563  หลังจากผ่านการคัดกรอง  และพิธีการตามระเบียบตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  ทั้งหมดจะถูกนำมาพักอาคารพักรับรอง ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ทันที  สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่ห่างไกลจากชุมชนและมีระบบรองรับที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก   สามารถใช้เป็นที่พักรับรองกลุ่มบุคคลที่ต้องกักตัวได้เป็นอย่างดี

นายพรรณภพ  อุ่นเสียม  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 (สงขลา) กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ จะจัดให้ผู้ถูกกักตัวอยู่ห้องละ 1 คน  ภายในมีห้องประชุม  และห้องโภชนาการ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งด้านความปลอดภัย   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย    มีการดูแลด้านอาหารวันละ 3 มื้อ และอุปกรณ์เครื่องใช้   การจัดระบบระยะห่างทางสังคมจนกว่าครบ 14 วัน  ในระหว่างนี้ทางแพทย์ พยาบาล จะเฝ้าตรวจดูอาการอย่างต่อเนื่อง   จนมั่นใจว่าไม่มีกการติดเชื้อและปลอดภัย จึงจะให้กลับบ้านได้   หากมีอาการไข้ หรือเข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อก็จะส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีขอให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่มั่นใจการดำเนินการของศูนย์ฯ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 เม.ย. 63