วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สร้างความเข้มแข็ง ทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (14 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งลาน และลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลทุ่งลาน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาประจำตำบลทุ่งลาน เข้าร่วม

            ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทุ่งลาน มีจำนวน 85 คน ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งลานได้จัดตั้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550

            สำหรับการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทุ่งลาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 63 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย การป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การปฐมพยาบาล และการฟื้นคืนชีพ

            นอกจากนี้มีการฝึกปฏิบัติในด้านบริหารร่างกาย ระเบียบแถว ระเบียบปฏิบัติและเคารพธงชาติ ฝึกการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง การป้องกันระงับอัคคีภัย เทคนิคการค้นหาทางกายภาพ และการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง ในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

            ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการ สาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการแผนผัง เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

ภาพ /ประชา-วิทยา

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 ก.ค.63