วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา แจ้งด่วน ผู้ที่โดยสารด้วยรถมินิบัส หมายเลข 4 เส้นทางสนามบินหาดใหญ่ – ตัวเมืองหาดใหญ่ ในเที่ยวเช้าวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 รอบเวลา 10.00 น. และ ผู้ที่ไปวิ่งออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-19.00 น

จังหวัดสงขลา แจ้งด่วน ผู้ที่โดยสารด้วยรถมินิบัส หมายเลข 4 เส้นทางสนามบินหาดใหญ่ – ตัวเมืองหาดใหญ่ ในเที่ยวเช้าวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 รอบเวลา 10.00 น. และ ผู้ที่ไปวิ่งออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-19.00 น. ถือว่าเป็นผู้มีประวัติสัมผัสความเสี่ยงสูง ให้รีบมารายงานตัวที่คลีนิคตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจรักษาและสังเกตอาการตนเองจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 แต่หากผู้ที่ไปวิ่งคนเดียว ณ สนามกีฬาจิระนคร โดยไม่ได้พูดคุยหรือสัมผัสกับบุคคลอื่นในระยะใกล้ชิด ถือว่าไม่เป็นผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงและไม่ต้องเข้าพบแพทย์

หากพบบุคคลมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-311-170/093 – 5766411 (ในเวลาราชการ) หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาต่อไป