วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา แจ้งยืนยันยอดผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 1 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เตรียมออกมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (23 มี.ค 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 6 ราย ทั้งหมดกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่สาธารณรัฐมาเลเซีย  ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 210 ราย  โดยผลการตรวจไม่พบเชื้อ 190 ราย  รอผลตรวจรอบแรก 2 ราย และรอผลตรวจยืนยันรอบที่ 2 จากส่วนกลาง 12 ราย เป็นชาวจังหวัดสงขลา 7 รายและต่างจังหวัดอีก 5 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวัง และทำความสะอาด มัสยิด วัด  รวมทั้งย่านชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่

สำหรับการประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ มีท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศ ทำให้มีผู้คนเดินทาง เข้า-ออก จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดสงขลาและยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการติดตามข้อมูลบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เหลือ รวมทั้งผู้ที่กลับจากรุงเทพและปริมณฑล เพื่อนำมาเข้าระบบเฝ้าระวังติดตาม ป้องกันความเสี่ยงการแพร่เชื้อในประชาชนตามแนวทางมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ทั้งการกักตัวเองสังเกตอการ ๑๔ วัน  การรายงานตัวต่อ รพ.สต.และโรงพยาบาลใกล้บ้าน  โดยยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ ลด ความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยง การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อนปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

วิทยา สันบู/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 มี.ค. 63