วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จ.สงขลา จัดกิจกรรม ”โครงการทศวรรษรพ.จุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์” มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและได้รับบริการอย่างทั่วถึง สนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (18 พ.ย. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิด “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์” โดยมีพระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์ สุรพจน์ สัทธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา 904 วปร.4 ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริและด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่งความร่วมแรงร่วมใจจึงก่อกำเนิดจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ การบริการ และยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยหลักแห่งธรรมะ

ในโอกาสครบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง จึงจัดให้มี”โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โดยมีกิจกรรมมีการรับชมวิดีทัศน์นำเสนอประวัติ ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ การบรรยายธรรม ฝึกสมาธิ กำหนดจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแสดงความจงรักภักดี การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการตรวจและดูแล ด้านสุขภาพพลานามัยอย่างครบถ้วน การจัดกระเป๋ายาพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จำนวน 110 หน่วยงานและการจัดอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีกำลังได้ร่วมกันสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาล ตึก 17 ชั้น ขนาด 400 เตียง โดยบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารดังนี้ ชื่อบัญชี : โครงการครบรอบ10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 7680365598 และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 0563202467

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าวภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 พ.ย. 62