วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดสงขลารับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ67 ปี “สัปดาห์วัน อส.”

วันที่ 9 ก.พ. 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี “สัปดาห์วัน อส.” ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเท เสียสละ พลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ โดยมีนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา กำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสะบ้าย้อยที่ 5 และกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเทพาที่ 8 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันในหลายพื้นที่ขาดแคลนโลหิต หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ส่งผลกระทบทำให้ภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้งานบริการโลหิตเป็นไปอย่างเพียงพอและปลอดภัย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และภาคบริการโลหิตที่ 12 จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายใต้มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 โดยตรวจคัดกรอง ซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มารอบริจาคโลหิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ยังเป็นตัวแทนของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เปิดรับสมัครผู้อุทิศดวงตา เพื่อจะนำไปให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้หลังจากผู้บริจาคเสียชีวิต อีกด้วย

สำหรับการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตเพื่อไม่ให้ผู้บริจาคโลหิตอ่อนเพลียหลังบริจาคโลหิต ควรเตรียมตัวโดยก่อนบริจาคโลหิต 1-2 วัน ให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนได้ดี งดดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ควรเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตภายใน 4 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 ก.พ. 64