วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ชมรมพุทธศาสนาโรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งแนะ นำโดยนายสมเกียรติ ย้อยเสิรฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 22 กันยายน 2563 ชมรมพุทธศาสนาโรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งแนะ นำโดยนายสมเกียรติ ย้อยเสิรฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และชาวบ้านจากบ้านม้าเงย บ้านป่าพลู และบ้านในเมือง ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโบสต์ ศาลาการเปรียญ และ พื้นที่โดยรอบ จากนั้นก็มีการถวายเพล และ รับประทานอาหารร่วมกัน