วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“ชาลี ลั่น ไม่ทิ้งใครไว้ ให้เคว้งคว้าง ขาดวัคซีน “ นำสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุFM ภาคใต้ จ.สงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันนี้ 19 กค.2564 เวลา 13.00 น.นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้จังหวัดสงขลา  นำเจ้าของสถานีวิทยุFMและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้ จังหวัดสงขลา และผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่ง ในวันนี้ มีสมาชิกที่เข้ารับการฉีดส่วนมากเป็นเจ้าของสถานีวิทยุทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากโควต้าสื่อมวลชนของจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย เจ้าของสถานี ดีเจในสถานี บุคคลากรในสถานี รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งสิ้น

“ ผมในนามของนายกฯสมาคมมีความรู้สึกเป็นห่วงสมาชิกและดีเจที่มีโอกาสได้ พบ เจอ สัมผัส กับแฟนเพลงอย่างใกล้ชิด  จึงได้สอบถามในกลุ่มเจ้าของสถานี ได้ทราบมาว่า ดีเจและบุคลากรในสถานีหลายคน ตกหล่นจากการ ลงทะเบียนหรือจัดสรรจากจังหวัด  จึงได้หารือกันในกรรมการบริหารสมาคม ก็เลยได้มติว่า ควรที่จะหาหนทางช่วยเหลือบุคลากรเหล่านี้  ทางสมาคมจึงได้ทำเรื่องยื่นขอความอนุเคราะห์จากทางการ จนได้คิวในการฉีดวันนี้..ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางการภาครัฐ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้  ขอบคุณเจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้บริการดีมาก และที่ขาดไม่ได้คือ ห้างฯเซ็นทรัล ทราบมาว่าสนับสนุนสถานที่ฉีดโดยไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้น .”นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา  กล่าว