วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ชาวบ้านในชุมชนบาลาเซ๊าะห์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 350 ราย ทยอยเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 48 ราย ขณะที่ทางจังหวัดสงขลาสั่งล๊อคดาวน์ 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบาลาเซ๊าะห์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  ในวันนี้ (15 มิ.ย. 64)  ชาวบ้านในชุมชนทั้งเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ จำนวน 350 คน ทยอยเข้าคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา และเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเข้าคัดกรองเชิงรุก เพื่อตรวจหาเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 48 ราย

โดยผลการตรวจหาเชื้อนั้น จะทราบผลภายใน 1-2 วัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจให้ทราบผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ QR Code ของสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา และเน้นย้ำให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน จะต้องกักตัวระหว่างรอผลตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และหากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาทันที่

ขณะเดียวกัน ได้มีการล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง โดยห้ามคนในชุมชนออกและคนนอกเข้าพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  โดยอำเภอเมืองสงขลา ได้นำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมทั้งออกมาตรการห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงคัดกรองสุขภาพของประชาชนเป็นรายวัน และหากพบผู้มีอาการเข้าข่ายจะนำตัวเข้ากักตัวใน Local Quarantine เพื่อแยกตัวจากครอบครัวและชุมชนทันที และกวดขันการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย มัสยิด โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเรือนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับชุมชนเก้าเส้งเป็นชุมชนแออัด มีประชากรหลากหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  มีบ้านเรือนติดกันหนาแน่นจึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

15 มิ.ย. 64

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา