วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ชาวหาดใหญ่เตรียมรับทัพนักกีฬา จาก 9 ประเทศ ในการแข่งขันบาสเกตบอลอาวุโส นานาชาติ หาดใหญ่ Hatyai Legends International Basketball 2022 พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4 คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสกุล คณะจัดงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมยกระดับกีฬาบาสเกตบอลของหาดใหญ่ ให้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกับทีมบาสเกตบอลจากนานาชาติในการแข่งขัน บาสเกตบอลอาวุโส นานาชาติ หาดใหญ่ Hatyai Legends International Basketball 2022 (ระดับอาวุโส รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ สนามบาสเกตบอล อาคารยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ และ สนามบาสเกตบอล ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 41 ทีม จาก 9 ประเทศ ประกอบด้วย
-ประเทศแคนนาดา
-ประเทศบรูไนดารุสลาม
-ประเทศเวียดนาม
-ประเทศอินโดนีเซีย
-ประเทศเกาหลีใต้
-ประเทศไต้หวัน
-ประเทศสิงคโปร์
-ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศไทย

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ และถือเป็นการต้อนรับทีมการแข่งขันจากนานาประเทศ ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่