วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ได้มอบเงินจำนวน 335,894.16 บาท จากการจัดกิจกรรม “Diana Mini Marathon 2019

นางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ได้มอบเงินจำนวน 335,894.16 บาท จากการจัดกิจกรรม “Diana Mini Marathon 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”
เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการทางทันตกรรมต่อไป
โดยมี พลตำรวจโทพิงพันธุ์ เนตรรังษีคณะกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562