วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุอัคคีภัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (ชุมชนจันทร์นิเวศน์) และ เหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (ชุมชนราษฎร์อุทิศ) รวมทั้งหมด 8 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่