วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรางวัลคุรุสภา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563 ในระดับจังหวัด จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ได้แก่ นางวนิดา วัชรมานะกุล ปฐมวัยดีเด่น นางจินตนา แก้วสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น นางสาวอุบล สะมะบุบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น และ นางสาวเนตรนภา เปราะทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่