ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมี นายสุนทร ใหม่ยะ เป็นวิทยากร จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ปกครอง สังคมประเทศชาติ ณ ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่