วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการมอบเช็คช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการมอบเช็คช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ชุมชนตลาดใหม่) จำนวน 2 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่