วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมเพื่อหามาตรการให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร นวด สปา ฟิตเนต ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลงทะเบียนเข้าสู่ การเป็นสถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมร่วมกับนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , นายชญตว์ ทองมุณี เลขานุการฯนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ,นายกฤษฎิ์ พรหมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อหามาตรการให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร นวด สปา ฟิตเนต ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลงทะเบียนเข้าสู่ การเป็นสถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยการใช้เครื่องหมาย SHA เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้การเปิดเมือง ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่