วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิด หาแนวทางรณรงค์ป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19

วันที่ 6 มกราคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมการติดตามสถานการณ์ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในที่ประชุม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิด หาแนวทางรณรงค์ป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
“คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ)


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่