วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้กระทำความดีต่อสังคม

วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้กระทำความดีต่อสังคม สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่แก่ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการเป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่