วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการไตรภาคี และบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงกำจัดขยะมูลฝอย และการจัดการพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่