วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เทศบาลนครสงขลา โดยสำนักการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 12, 19, และ 26 กันยายน 2563  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ให้มีทักษะครบทุกด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง และส่งเสริมให้มีความกล้าที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง