วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และคณะนักกีฬาเทนนิส เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันเทนนิสเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่สนามเทนนิสเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และคณะนักกีฬาเทนนิส เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการสนับสนุนเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงสายใยและน้ำใจที่พี่น้องชาวไทยและชาวจีน นอกจากนี้ในช่วงตลอด 45 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายต่างประสบความสำเร็จและได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงลึกอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเมื่อปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ถวาย “เครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดที่รัฐบาลจีนมอบให้แก่เพื่อนต่างชาติ เป็นการแสดงความชื่นชมพระองค์ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพไทย – จีน มาเป็นเวลายาวนาน และแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทย – จีน เป็นอย่างยิ่ง

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว นิธินันท์ บริสุทธิ์ //ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality