วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานีรถไฟสงขลา และพื้นที่โดยรอบ

เช้าวันนี้ (22 ธันวาคม 2563) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานีรถไฟสงขลา และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ระหว่าง เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สถานีรถไฟสงขลา ให้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปโดยได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสถานีรถไฟสงขลา

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality