วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมจราจร ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนวิเชียรชม

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมจราจร ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนวิเชียรชม ซึ่งจากเดิมจะเป็นทางม้าลายแบบสีขาว มาเป็นทางม้าลาย 3 มิติที่มีสีสันสดใส เพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้รถที่สัญจรไปมามองเห็นได้จากระยะไกลและชะลอความเร็ว โดยคาดว่าจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะคำนึงถึงความปลอดภัยกันมากขึ้น
โดยการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ และจะมีการปรับปรุงทางม้าลายในจุดอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality