วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต

วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางร่วมส่ง นางวีรดา นะมาเสถียร ซึ่งโอนย้ายมาในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipalit