วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกอนันต์ ให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศสืบไป

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว มุสตารี มะ / สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality