วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ สำหรับการตรวจสุขภาพฯ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลามาให้บริการ เพื่อตรวจคัดกรองเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality