วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU 4 ” จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภาประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา “

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 (ประตูระบายน้ำคลอง ร.1) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภาประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ”

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบหมายให้ ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU 4 ฝ่าย โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี ปฏิญญา “จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภา” โดยมีผู้ร่วมลงนาม MOU 4 ฝ่ายประกอบด้วย1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 2. รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา3. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน 4. ประธานเยาวชนปกป้องคลองอู่ตะเภาเพื่อร่วมปกป้องคลองอู่ตะเภา ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อม สร้างจิตอาสาสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และกุ้งก้ามกรามพร้อมกัน จำนวน 8 จุด จำนวนหลายล้านตัว ลงสู่คลองอู่ตะเภา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด ” จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภาประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนปกป้องคลองอู่ตะเภา พัฒนา และอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาอย่างจริงจัง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง