วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

ด่วน…ผู้ว่าสงขลา พร้อมรับมือ คนไทยที่จะกลับจากไปดาวะห์ในประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 เมษายน นี้ พี่น้องมุสลิมที่เข้ากลุ่มดาวะห์ในพื้นที่ได้หยุดปฎิบัติแล้ว ตามประกาศจุฬาราชมนตรี

ด่วน…ผู้ว่าสงขลา พร้อมรับมือ คนไทยที่จะกลับจากไปดาวะห์ในประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 เมษายน นี้
นายเฉ็ม เหมมัน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พี่น้องมุสลิมที่เข้ากลุ่มดาวะห์ในพื้นที่ได้หยุดปฎิบัติแล้ว ตามประกาศจุฬาราชมนตรี
ส่วนที่ยังตกค้างเพราะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดาวะห์ในอินโดนีเซียก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วที่จะเดินกลับประเทศไทย
สาเหตุที่กลับมาช้าเนื่องจากต้องผ่านการกักตัวในประเทศอินโดนีเซียไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ไม่ติดเชื้อแน่นอนแล้วเท่านั้น
ส่วนผู้ว่าราชการ จว.สข.พร้อมรับตัวตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย และได้จัดการอย่างเป็นระบบ คือ
เครื่องบินเป็นเครื่องเหมาลำ ไม่มีบุคคลอื่นนอกจากดาวะห์ที่ถูกกักตัว 14 วันเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น และเครื่องบินจะจอดนอกอาคารที่ทำการของสนามบินหาดใหญ่
เมื่อผู้โดยสารลงมา จะฉีดยาฆ่าเชื้อเต็มระบบ พร้อมทำการคัดแยก ส่งตัวผู้เดินทางมา ขึ้นรถไปตามจังหวัดที่มีภูมิลำเนาคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล (30 คน) สงขลา (25 คน) และอื่นๆอีก 4 คน
ซึ่งจะรวมกับจังหวัดสงขลาเป็น 29 คน ต้องถูกกักตัวตามระบบการสาธารณสุข ที่อาคารพักรับรองในสนามกีฬาฯพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ จำนวน 29 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือ คือ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ก็จะนั่งรถบัสที่แต่ละส่วนราชจังหวัดนั้นๆจัดมารับตัวไป โดยมี จนท.ทุกฝ่ายคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นดูแลพี่น้องเหล่านั้นอย่างดี


ขอให้ประชาชนทุกท่านสบายใจได้ เพราะที่สนามกีฬา พรุค้างคาวเป็นพื้นที่ปิด ห่างไกลจากชุมชน เป็นเอกเทศ และมีระบบรองรับเป็นที่เหมาะสมที่สุด

ขอบคุณ ข่าว/ภาพ :ชาลี นพวงศ ณ อยุทธยา

ภาพ จาก MGR online ภาคใต้