วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ตัวแทนผู้บริหารบริษัท สงขลาแคนนิ่ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

คุณสมโชค คงรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา