วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคธุรกิจ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ขอขยายเวลาตรวจแลปและต่อใบอนุญาตประจำปี

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ที่สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จังหวัดสงขลา นางสาวสินทร พิมมะศรี ผู้อำนวยการสถานียัวร์เอฟเอ็มหาดใหญ่ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคธุรกิจ จังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือ ร้องทุกข์ ต่อ นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4 เพื่อ ขอขยายเวลาตรวจแลปและต่อใบอนุญาตประจำปี ซึ่งผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็ม จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้ทางรัฐบาลได้ออกพรก.ฉุกเฉิน มาเพื่อใช้ในการควบคุมโรค ซึ่งการเกิดโรคระบาดดังกล่าวและการออกพรก.ฉุกเฉิน นี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง ทำให้ร้านค้า ห้างร้าน บริษัทบางประเภทได้รับผลกระทบและต้องปิดกิจการชั่วคราว และส่งผลกระทบต่อผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ โดยตรงเพราะได้มีการยกเลิกการจ้างงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินและการดำเนินกิจการในการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุ ที่ได้รับผลกระทบ ต่อธุรกิจวิทยุจึงได้รวมตัวกันจำนวน 26 สถานี และได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อ ผอ.กสทช.ภาค 4

ทางผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ในจังหวัดสงขลา ใคร่จะขอความช่วยเหลือจากทางกสทช. ดังนี้
1.ขอให้ทางกสทช.ยกเว้นหรือผ่อนผันเลื่อนขยายเวลา การตรวจทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตรวจรายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอม เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน
2.ขอให้ทางกสทช.ยกเว้นหรือผ่อนผันเลือนขยายเวลา การต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ และขอให้กสทช.เสนอมาตรการและแนวทางในช่วยเหลือแก่ผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
กลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ในจังหวัดสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกสทช.จะให้ความช่วยในเรื่องดังกล่าวข้างต้นและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4 ได้รับ หนังสือร้องทุกข์ พร้อมทั้งฝากให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกท่าน ขอให้เข็มแข็ง และ มีกำลังใจ ต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้