วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ตัวแทนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม “ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ” ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม “ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ” ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ตามกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคอหงส์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต