วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTยังสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT ทุกแห่ง

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เรายังคงให้บริการทุกท่านด้วยใจ ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในทุกประเภทบริการ ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป โดยท่านยังสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT ทุกแห่ง ในชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า NT จะได้รับโอกาสในการให้บริการแก่ท่านต่อไป ครับ#CAT#CATTELECOM#CATTELECOMPCL#TOT#NT#ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี#CatalyseAchievementthroughTechnology