วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารร่างกาย “ฟิตเนส เพื่อสุขภาพ”และก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และลานกรีฑา เทศบาลเมืองควนลัง

ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารร่างกาย “ฟิตเนส เพื่อสุขภาพ” เทศบาลเมืองควนลัง และก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และลานกรีฑา โดยปรับปรุงสนามเนินขุมทอง ให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการได้ลงติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวควนลังได้ในเร็วๆ นี้