วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ททท.จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ททท.จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA)ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมิน พร้อมทั้ง ให้ความรู้ในการประเมินรับตราสัญลักษณ์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (30 มิถุนายน 253) นายจารวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA)ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันแสดงความ ยินดีและมอบตราสัญลัษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazins Thailand Safety& Heatth Adninistration: SHA ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ณ. โรงแรม บุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ในงาน “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเขตชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal” โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

      นายจารุวัฒน์     เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   ได้กล่าวว่า การจัดงานกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (NewNorma) ของสำนักงานการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเพื่ออบรมให้ความพร้อมและคำแนะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการท่อเที่ยววิถีใหม่และยกระดับสถานประกอบการดันการท่องเที่ยวให้มีมาตฐานควมปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีความจำเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาหลังการผ่อนปรนของภาครัฐ ภายหลังสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CCMD19 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซึ่งจังหวัดสงขลา รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงขอให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ ทุกองค์กร  และเชื่อว่า เมื่อสถานประกอบการมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA)  นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ ก็จะเชื่อมั่น ในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  นักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาแน่นอน  และการท่องเที่ยววิถีใหม่ จะเป็นการเที่ยวในเมืองไทยเป็นหลัก คนในจังหวัดเที่ยวใน