วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

ทน.สงขลาจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนวิเชียรชม และวชิรา ซ.5 เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality