วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ทน.สงขลา การปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย

นนี้ (21 เมษายน 2565) เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของนครสงขลา

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสำนักช่าง // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality