วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ทน.สงขลา เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบ่อยางได้ใช้ป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19


ช่วงเย็นวันนี้ (23 เมษายน 2563) ที่วัดไทรงาม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าเร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับ ตัวแทน อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือน เพื่อใช้ป้องกันตนเอง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

สำหรับวันนี้นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทน อสม. อีก 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชมสวนหมาก, ชุมชนแหลมทราย, ชุมชนแหล่งพระราม, ชุมชนไทรงาม, ชุมชนแหลมสนอ่อน, ชุมชนศรีสุดา, ชุมชนตีนเมรุ และชุมชนหลังตำหนักเขาน้อย โดยขณะนี้เทศบาลนครสงขลา ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับประชาชนไปแล้ว จำนวน 45 ชุมช

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality