วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ทน.หาดใหญ่อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานและขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน การแข่งขันจักรยาน Tour Of Songkhla ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานและขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน การแข่งขันจักรยาน Tour Of Songkhla ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่งโดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ จังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่งเสริมการรองรับเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) อย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่