วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทน.หาดใหญ่ ประชุมร่วม กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ST Asset เพื่อหารือการพัฒนาพื้นที่รถไฟ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมร่วม กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ST Asset เพื่อหารือการพัฒนาพื้นที่รถไฟและพื้นที่ต่อเนื่อง สำหรับวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของนครหาดใหญ่ในอนาคต


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่