วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ทน.หาดใหญ่ มอบรางวัลผลการประกวดภาพถ่ายโครงการมองเมืองในมุมใหม่ HATYAI STREET ART

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มองเมืองมุมใหม่ HATYAI STREET ART” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ HATYAI STREET ART (เปิดเมืองท่องเที่ยว) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กลางเมืองหาดใหญ่ ที่รวมผลงานจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ ที่เป็นเอกลักษณ์ จำนวน 15 จุด บริเวณซอยรอบวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธาน ” มอบเงินรางวัลและโล่รางวัล ในการประกวดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทภาพถ่าย จำนวน 63 คน

ประเภทภาพถ่าย

          • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ได้แก่ คุณธันยพัฒน์ จงชัยยุทธ์

          • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   

                   ได้แก่ คุณสุดารัตน์ เครืองาม

          • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

                   ได้แก่ คุณคณีรัตน์ พูนจันทร์

ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

          • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  

                   ได้แก่ คุณศุภกร เหล่าสุวรรณ

          • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

                   ได้แก่ คุณทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี

          • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

                   ได้แก่ คุณดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี

ผู้รับแทน เนื่องจาก นางสาวหรรษลักษณ์ จันทรัตน์  ติดภาระกิจ ไม่สะดวกเดินทาง

ประเภทโหวตภาพถ่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

          รางวัลผลโหวตสูงสุด เงินรางวัล 8,500 บาท พร้อมโล่รางวัล

                   ได้แก่ นางสาวหรรษลักษณ์ จันทรัตน์  ได้ผลโหวต 10,021 ยอดไลค์