วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทน.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หน่วยงานราขการ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาดูงานการบริหารงานเทศบาลนครหาดใหญ่

วันนี้ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายฟูอาด นิมุสา สมาชิกสภาเทศบาล นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หน่วยงานราขการ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและดูงานด้านการบริหารงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและทางอากาศที่มีศักยภาพโดดเด่น โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำคณะ เพื่อนำข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการนำดลับไปพัฒนาปรับปรุง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบริหารให้ขอนแก่นเป็น HUB ของภาคอีสานต่อไป

ภาพ/ข่าว ปชส.ทน.หาดใหญ่