วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลังจัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กลุ่มทำขนมไทยประยุกต์และเบอรี่) ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ชุมชนบ้านเนินเขา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย นายร่อซี หนิมุสา, ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กลุ่มทำขนมไทยประยุกต์และเบอรี่) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการเงิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาชีพอิสระและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านและผู้ที่ว่างงานในชุมชนบ้านเนินเขาและใกล้เคียง จำนวน 30 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563