วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลังประชุมปรึกษาหารือการให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานา 2019 (การแจกถุงยังชีพ)

เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการแจกถุงยังชีพ จากการปรึกษาหารือได้ข้อสรุปดังนี้ จะมีการแจกถุงยังชีพในวันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ส่วนรายละเอียด เรื่องเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง