วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลังมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น . นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง รอบที่2 จำนวน 1,234 ถุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผลทำให้การประกอบกิจการของธุรกิจ บางประเภทหยุดชะงัก หรือชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เทศบาลเมืองควนลังในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล